Video hướng dẫn cách lắp đặt tấm lót sàn cao su tự nhiên NORA

Tuesday, 16 March 2010 15:41 administrator Dịch vụ - Lắp đặt và bảo trì
Print

Bước 1: Lắp đặt sàn

Xem phim minh họa

Bước 2: Chuẩn bị sàn

Xem phim minh họa

Bước 3: Lắp đặt noraplan

Xem phim minh họa 1

Xem phim minh họa 2 ( new )

Xem phim minh họa 3 (new )

Bước 4: Lắp đặt norament

Xem phim minh họa 1
Xem phim minh họa 2 ( new )

Bước 5: Ráp mí, trét ron

Xem phim minh họa 1
Xem phim minh họa 2 ( new )
Xem phim minh họa 3 ( new )

Bước 6: Lắp đặt len tường dạng miếng

Xem phim minh họa 1
Xem phim minh họa 2
Xem phim minh họa 3
Xem phim minh họa 4 ( new )

Bước 7: Lắp đặt sàn cầu thang

Xem phim minh họa 1
Xem phim minh họa 2
Xem phim minh họa 3
Xem phim minh họa 4
Xem phim minh họa 5
Xem phim minh họa 6 ( new )
Xem phim minh họa 7 ( new )

Xem phim minh họa 8 ( new )

Bước 8: Lao chùi sàn cao su

Xem phim minh họa 1

Xem phim minh họa 2 ( new )Last Updated ( Friday, 26 July 2013 05:27 )